Sistem hibrid fotocatalitic – fotovoltaic de conversie a energiei solare în energie electrică

15 Dec Sistem hibrid fotocatalitic – fotovoltaic de conversie a energiei solare în energie electrică

Produsul are la bază două elemente cheie cu înalt grad de noutate :

  1. Fotocatalizatorul utilizat.
  2. Sistemul hibrid de transformare a luminii solare în energie electrică.

Fotocatalizatorul utilizat în procesul de descompunere al apei cu formare de hidrogen în prezenţa ionilor sulfură este probabil cel mai ieftin fotocatalizator activ în vizibil, de înaltă eficienţă, care poate fi sintetizat la ora actuală. Acest lucru se datorează faptului că fotocatalizatorul se sintetizează utilizând deşeuri, printr-un procedeu care nu necesită etape de purificare chimică a precursorilor.

De asemenea, fotocatalizatorul este acoperit cu cocatalizator într-o singură etapă, nenecesitand etape suplimentare de filtrare, spălare, depunere pe cale fotochimică a platinei.

Acest fotocatalizator nu utilizează platina ca şi cocatalizator, fiind astfel cu mult mai mai ieftin decât fotocatalizatorii uzuali prezentaţi în literatura având compoziţie chimică asemănătoare.

Sistemul hibrid de transformare a luminii solare în energie electrică măreşte eficienţa celulelor solare cu siliciu mono şi policristalin prin modificarea iradiantei spectrale la nivelul acesteia printr-o metodă relativ simplă şi necostisitoare care nu implică optică de colimare şi descompunere spectrală a radiaţiei.


Aspectul inovativ

În acest moment nu există pe piaţă un produs similar sau asemănător. Acest tip de produs nu se comercializează încă în lume. Produsul se caracterizează prin multiple elemente de noutate absolută dintre care amintim: - fotocatalizatori de înaltă eficienţă produşi direct din deşeuri şi instalaţie experimentală inovativă de producere simultană a hidrogenului şi a energiei electrice.


Domeniile de aplicare

Transformarea cu ajutorul luminii solare a deşeurilor de hidrogen sulfurat din industria petrochimică în hidrogen gazos şi alţi produşi comercializabili (sulf sau polisulfuri). Conversia rezervelor de hidrogen sulfurat în apa Mării Negre (şi nu numai) în energie chimică şi electrică. Desulfurarea biogazului.


Stadiul actual de dezvoltare

Model experimental


Proprietate intelectuală

Altele (proiect înregistrat, drepturi de fabricaţie model, etc.)