Archive

16 Noi Fitoremedierea solurilor poluate cu metale grele

Un institut CDI prin laboratoare de analiză proprii oferă tehnologie dedicată recuperării şi remedierii unor soluri poluate industrial cu ioni de Zn, Cd, Pb, pentru revegetare a unor soluri degradate, cu compoziţie şi concentraţie diferită de poluanţi anorganici şi de refacere a mediului înconjurător afectat...

Read More