Quadrus Concept: Logical Organized Transport – QCLOT

04 Ian Quadrus Concept: Logical Organized Transport – QCLOT

Produsul reprezintă o aplicației IT pe platformă cloud.


Domeniile de aplicare

Pe piață există multe aplicații de management al transporturilor. Acestea se bazează în principal pe managementul rutelor de transport în vederea optimizării costurilor logistice doar pentru organizația respectivă, ceilalți parteneri fiind doar surse pentru intrările de date, fără a beneficia direct de potențialul de îmbunătățire. Astfel, marea majoritate a aplicațiilor existente răspund exclusiv nevoilor interne ale unei singure organizații. Produsul QCLOT consideră logistica o funcție suport a întreprinderii menită să sprijine optimizarea activității întregii companii și a lanțului de aprovizionare și distribuție, nu doar a unei funcții sau departament. Poate optimiza procesele atât pentru furnizor cât și pentru transportator și client, răspunzând nevoilor tuturor grupurilor interesate. - Structurarea rețelei de comunicare similară cu social –media, aplicată în mediul de business facilitează interacțiunea între parteneri și ajută la menținerea unei relații de colaborare eficientă și de lungă durată. Familiaritatea utilizatorului cu modele comucaționale de tip social-media conduce la o acceptare mai ușoara și permite reducerea timpului necesar învățării utilizării acestuia. - Aplicația reunește într-un design inovativ, elemente prezente în structuri uzuale de management informațional care în mod obișnuit reprezintă programe informatice separate precum: TMS (Transport Management System), WMS (Wharehouse Management System) și SRM (Supplier Management System). Angrenarea elementelor într-o unică aplicație reflectă necesitățile reale ale fluxului prezent pe lanțul de aprovizionare și distribuție a mărfurilor și produselor finite , evitându-se în acest mod o abordare artificial segmentată. - Accesul în 14 limbi (până la data completării prezentului formular) în aplicație și 2 sisteme metrice permite utilizarea softului la toate nivelele dintr-o companie facilitând comunicarea și pe procesele interne aflate într-o organizație. - Prețul Competitiv al aplicației permite obținerea de beneficii de către companiile mici și mijlocii pentru care accesul la un soft de complexitate similară este unul dificil sau chiar prohibitiv datorită costurilor ridicate. - Dezvoltarea aplicației pe platformă cloud permite accesul imediat a tuturor actorilor (client, transportator, furnizor ) oferind feedback instantaneu asupra parametrilor proceselor în derulare. Prin utilizarea platformei cloud se evită investițiile financiare pentru întreținrea unei infrastructuri (hard + soft) locale, iar timpul de implementare este foarte scurt. Platforma ofera facilități de raportare complexe atât la nivel de organizație (furnizor, transportator, client) de la nivel local la nivel global, cât și la nivel de sector de activitate/cluster. Prin aceste beneficii aplicația contribuie la creșterea competitivității beneficiarilor și a posibilitații de succes chiar pe piețe înalt concurențiale.


Stadiul actual de dezvoltare

Aplicație finală / în utilizare


Proprietate intelectuală

N/A