Despre noi

Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic – este un organism non guvernamental, non-profit, cu personalitate juridică, înfiinţat în anul 2006, ca proiect pilot al Strategiei de Inovare Regională a Regiunii Vest.

Membrii Asociaţiei Tehimpuls sunt Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest,  Asociaţia Inginerilor din România – Filiala Timişoara, SC. Azur S.A. și Obrist Eastern Europe Srl.

Rolul Tehimpuls este de a acţiona ca interfaţă regională între cererea şi oferta de inovare, în scopul creşterii competitivităţii mediului economic din Regiunea Vest prin implementarea de soluţii inovatoare în întreprinderi şi comercializarea produselor inovatoare existente.

Astfel, Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic se adresează atât mediului economic prin acordarea de servicii de consultanţă pentru implementarea de soluţii inovatoare în întreprinderi, cât şi mediului academic prin furnizarea de servicii de comercializare a rezultatelor cercetării şi intermediere de transferuri tehnologice.

Începând cu anul 2015, Asociația Tehimpuls face parte din Consorțiul regional RO-BOOST SMEs,  partener al Enterprise Europe Network,  rețea europeană prezentă în peste  40 de țări care are drept scop sprijinirea intreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în dezvoltarea potențialul inovativ și creșterea competitivității.

Obiectivul Consorțiului „RO-Boost SMEs” este derularea unui set integrat de servicii de informare, sprijin şi consultanţă care să sprijine IMM-urile să exploateze oportunităţile europene de dezvoltare a afacerilor în contextul Pieţei Unice, pentru IMM-urile din cele două regiuni de dezvoltare, Vest şi Sud – Vest, ce formează Macroregiunea 4.

De-a lungul anilor, Asociația Tehimpuls a obținut numeroase rezultate prin implementarea de proiecte finanțate prin intermediul fondurilor europene, și anume:

  • Transferuri tehnologice
  • Audituri de inovare la firme
  • Vouchere de inovare
  • Evenimente de brokeraj
  • Sesiuni de training în domeniul Managementului Inovării, Managementului Proprietății Intelectuale și al Managementului Investițiilor
  • Organizarea Târgului Regional de Inovare 2013, 2014 și a Competiției Regionale de Eco-Inovare
  • Dezvoltarea portalului www.banatour.eu
  • Acordarea de granturi pentru produse inovative