Servicii

Touch Screen Device

Principalele servicii oferite de Tehimpuls se adresează celor doua grupuri tinta ale asociatiei – mediul economic si mediul academic si cuprind:

  • Asistenţă în comercializarea rezultatelor cercetării şi intermedierea de transferuri tehnologice
  • Consultanţă pentru implementarea de soluţii tehnologice în întreprinderi
  • Consultanţă pentru elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană
  • Formare în domeniul inovării şi valorificării drepturilor de proprietate intelectuală
  • Implementarea de vouchere de inovare
  • Organizarea Competiţiei Regionale de Inovare şi acordarea Premiului Regional de Inovare
  • Creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării şi dezvoltării tehnologice în Regiunea Vest

 

pp_Mojo

Asociația Tehimpuls oferă servicii de printare 3D cu ajutorul imprimantei Stratasys Mojo 3D. Cu o rezoluție de 0.17 mm, imprimanta poate realiza piese cu dimeniuni maxime de 12,7 x 12,7 x 12,7 cm.

Costul printării unei piese este de 90 Ron/oră + costurile consumabilelor. Soft-ul imprimantei suportă fișiere de tip STL.

* organizațiile membre ale Asociației Tehimpuls dispun de un discount de 15%.