Universitatea de Vest „Vasile Goldiş din Arad”

27 Aug Universitatea de Vest „Vasile Goldiş din Arad”


UVVG

Înfiinţată în anul 1990, în cei 22 de ani Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a devenit o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale, integrată în spaţiul european al cercetării şi educaţiei, ca membră a Asociaţiei Universităţilor Europene – EUA, Consorţiului European „Carolus Magnus”, Asociaţiei Universităţilor Danubiene, Asociaţiei Universităţilor Transcarpatice (ACRU), Alianţa Universităţilor pentru Democraţie (AUDEM), deţinând vicepreşedinţia FEDE – Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare, organism participativ al Consiliului Europei.

Procesul de comunicare didactică – învăţare – formare profesională, de promovare a ştiinţei şi culturii în societatea cunoaşterii, a fost, este şi va fi dezvoltat continuu prin: Zilele Academice Arădene, „Vasile Goldiş” University Press, Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi”, revistele ştiinţifice acreditate CNCS şi indexate în baze de date internaţionale (Studia Universitatis „Vasile Goldiş” – Seria Ştiinţele Vieţii, Studia Universitatis „Vasile Goldiş” – Seria Ştiinţe Economice, Studii de Ştiinţă şi Cultură, Societate şi politică, Revista de Administraţie Publică) sau prin accesul tuturor studenţilor la biblioteca virtuală. Astăzi, UVVG, ca instituţie academică postmodernă, de tip humboldtian, constituie un forum al ideilor libere, o comuniune de educare în spiritul adevărului, binelui, frumosului, idealurilor civice, democratice şi un reper emblematic privind modul de asigurare a calităţii.

Prin cele şase facultăţi ale sale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă tinerilor deschişi spre formare intelectuală şi spre actul de creaţie o largă diversitate de programe de studii pentru nivelele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în carieră, împlinirea profesională şi recunoaşterea socială.

Prestigiul de care se bucură Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” în străinătate este dovedit şi de numărul mare de studenţi veniţi de peste hotare, la diferite programe de studii oferite de facultăţi. Tineri din Italia, Franţa, Maroc, India, Israel, Turcia, Germania, Austria, Algeria, Spania şi din alte părţi ale lumii studiază, în limba română sau în limbile franceză şi engleză, medicina. De asemenea, graţie performanţelor de până acum, Universitatea noastră a devenit partenera a peste 100 de prestigioase instituţii academice din ţară şi din întreaga lume, participând activ la dezvoltarea socio-economică şi culturală a României.

Website:
www.uvvg.ro

Coordonate GPS:
46.173041 N, 21.31610 E

No Comments

Post A Comment