Servicii

Touch Screen Device

Principalele servicii oferite de Tehimpuls se adresează celor doua grupuri tinta ale asociatiei – mediul economic si mediul academic si cuprind:

  • Asistenţă în comercializarea rezultatelor cercetării şi intermedierea de transferuri tehnologice
  • Consultanţă pentru implementarea de soluţii tehnologice în întreprinderi
  • Consultanţă pentru elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană
  • Formare în domeniul inovării şi valorificării drepturilor de proprietate intelectuală
  • Implementarea de vouchere de inovare
  • Organizarea Competiţiei Regionale de Inovare şi acordarea Premiului Regional de Inovare
  • Creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării şi dezvoltării tehnologice în Regiunea Vest